• No : 170
  • 公開日時 : 2010/08/23 00:00
  • 更新日時 : 2018/05/18 15:46
  • 印刷

伊王島に貸自転車はありますか。

回答

i+Land nagasaki(アイランド ナガサキ)にお尋ねください。
・問い合わせ
i+Land nagasaki(アイランド ナガサキ)
電話:095-898-2202

FAQ作成担当部署:南総合事務所伊王島地域センター